Hướng dẫn đăng ký Chương trình Affiliate của Zanado.com

nutdangky

Cách 1:

Đăng ký trực tiếp tại: http://zanado.com/affiliate/index/signup/

Cách 2:

Đăng ký làm cộng tác viên online theo mẫu và gửi về email: affiliate@zanado.com hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 1900.6049 – line 362.

Tiếp tục đọc “Hướng dẫn đăng ký Chương trình Affiliate của Zanado.com”